Bảng giá xe Mercedes, Giá xe ô tô Mercedes tại Việt Nam tháng 7/2016

3102

Bảng giá xe Mercedes, Giá xe ô tô Mercedes tại Việt Nam cập nhật tháng 7/2016 tại Bảng giá xe ô tô Việt Nam

Bảng giá xe Mercedes, Giá xe ô tô Mercedes tại Việt Nam

Xem thêm: Bảng giá xe Mercedes tại Việt Nam cập nhật tháng 6/2016

Ảnh Model Thông số Giá cũ Giá mới Thay đổi
mercedes-benz-a-classMercedes-Benz A-Class

A 200

7 AT

Động cơ: Xăng I4/ Dung tích 1.6L
Công suất: 156Hp/5300rpm
Mô men: 250Nm/1250-4000rpm
1.339 triệu 1.339 triệu 0 triệu

A 250 AMG

7 AT

Động cơ: Xăng I4/ Dung tích 2.0L
Công suất: 211Hp/5500rpm
Mô men: 350Nm/1200-4000rpm
1.699 triệu 1.699 triệu 0 triệu

A45 AMG

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất: 360Hp/6000rpm
Mô men: 450Nm/2250-5000rpm
2.249 triệu 2.249 triệu 0 triệu

mercedes-benz-claMercedes-Benz CLA

CLA 200

7 AT

Động cơ: Xăng I4/ Dung tích 1.6L
Công suất cực đại: 156Hp/5300rpm
Mô men xoắn cực đại:250Nm/1250-4000rpm
1.489 triệu 1.489 triệu 0 triệu

CLA 250 4Matic

7 AT

Động cơ: Xăng I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 211Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:350Nm/1200-4000rpm
1.819 triệu 1.819 triệu 0 triệu

CLA 45 AMG 4Matic

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 360Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/2250-5000rpm
2.279 triệu 2.279 triệu 0 triệu

mercedes-benz-c-classMercedes-Benz C-Class

C200

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 184Hp/5250rpm
Mô men xoắn cực đại:300Nm/1800-4600rpm
1.479 triệu 1.479 triệu 0 triệu

C250 Exclusive

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 211Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:350Nm/1200-4000rpm
1.679 triệu 1.679 triệu 0 triệu

C300 AMG

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 245Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/1300-4000rpm
1.849 triệu 1.849 triệu 0 triệu

C300 coupé

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 245Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/1300-4000rpm
2.699 triệu 2.699 triệu 0 triệu

C 63S AMG

7 AT

Động cơ: Dung tích 4.0L
Công suất cực đại: 510Hp/6250rpm
Mô men xoắn cực đại:650Nm/1750-4750rpm
– triệu 5.789 triệu -triệu

mercedes-benz-e-classMercedes-Benz E-Class

E200

7 AT

Động cơ: Xăng I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 184Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:300Nm/1200-4000rpm
1.999 triệu 1.999 triệu 0 triệu
E200 Edition E 7 AT Động cơ: Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 184Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:300Nm/1200-4000rpm
2.049 triệu 2.049 triệu 0 triệu

E250 AMG

7 AT

Động cơ: Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 211Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:350Nm/1200-4000rpm
2.329 triệu 2.329 triệu 0 triệu

mercedes-benz-s-classMercedes-Benz S-Class

S400L

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp kép V6/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 333Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1600-4000rpm
3.819 triệu 3.939 triệu 120 triệu

S500L

7 AT

Động cơ: Xăng V8/ Dung tích 4.7L
Công suất cực đại: 455Hp/5250rpm
Mô men xoắn cực đại:700Nm/1800-3500rpm
5.049 triệu 6.539 triệu 1.490 triệu

S500 4Matic Coupé

7 AT

Động cơ: Dung tích 4.7L
Công suất cực đại: 455Hp/5250rpm
Mô men xoắn cực đại:700Nm/1800-3500rpm
8.069 triệu 10.479 triệu 2.410 triệu

S600 Maybach

7 AT

Động cơ: Dung tích 6.0L
Công suất cực đại: 530Hp/4900rpm
Mô men xoắn cực đại:830Nm/1900-4000rpm
9.969 triệu 14.169 triệu 4.479 triệu

S63 AMG 4Matic

7 AT

Động cơ: Dung tích 5.5L
Công suất cực đại: 585Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:900Nm/2250-3750rpm
9.149 triệu 12.989 triệu 3.840 triệu

S65 AMG 4Matic

7 AT

Động cơ: Dung tích 6.0L
Công suất cực đại: 630Hp/4800rpm
Mô men xoắn cực đại:1000Nm/2300-4300rpm
12.799 triệu 18.179 triệu 5.380 triệu

mercedes-benz-gleMercedes-Benz GLE

400 4Matic

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 333Hp/5250-6000rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1600-4000rpm
3.519 triệu 3.599 triệu 80 triệu

400 4Matic Exclusive

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 333Hp/5250-6000rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1600-4000rpm
3.849 triệu 3.899 triệu 50 triệu

400 4Matic Coupé

9 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 333Hp/5250-6000rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1600-4000rpm
3.849 triệu 3.999 triệu 150 triệu

450 AMG 4Matic Coupé

9 AT

Động cơ: V6
Công suất cực đại: 367Hp/5500-6000rpm
Mô men xoắn cực đại:520Nm/1800-4000rpm
4.279 triệu 4.469 triệu 190 triệu

mercedes-benz-glaMercedes-Benz GLA

GLA 200

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 1.6L
Công suất cực đại: 156Hp/5300rpm
Mô men xoắn cực đại:250Nm/1250-4000rpm
1.519 triệu 1.519 triệu 0 triệu

GLA 250 4Matic

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 211Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:350Nm/1200-4000rpm
1.749 triệu 1.749 triệu 0 triệu

GLA 45 AMG

7 AT

Động cơ: Xăng tăng áp I4/ Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 360Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại:450Nm/2250-5000rpm
2.279 triệu 2.279 triệu 0 triệu

Mercedes-Benz GLC

GLC 250 4Matic

9 AT

Động cơ: Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 211Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:350Nm/1200-4000rpm
1.769 triệu 1.789 triệu 20 triệu

GLC 300 AMG 4Matic

9 AT

Động cơ: Dung tích 2.0L
Công suất cực đại: 245Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/1200-4000rpm
1.919 triệu 2.039 triệu 120 triệu

mercedes-benz-glMercedes-Benz GL

GL 350 CDI Động cơ: V6
Công suất cực đại: 258Hp/3600rpm
Mô men xoắn cực đại:620Nm/1600-2400rpm
4.049 triệu – triệu -triệu
GL 400 Động cơ: V6
Công suất cực đại: 333Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1400-4000rpm
4.149 triệu – triệu -triệu
GL 500 AMG Động cơ: Xăng tăng áp I4
Công suất cực đại: 435Hp/5250rpm
Mô men xoắn cực đại:700Nm/1800-3500rpm
5.869 triệu – triệu -triệu

mercedes-benz-gMercedes-Benz G

G 63 AMG Động cơ: V8
Công suất cực đại: 540Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:760Nm/2000-5000rpm
7.199 triệu – triệu -triệu
G 65 Động cơ: V8
Công suất cực đại: 630Hp/5000-5300rpm
Mô men xoắn cực đại:100Nm/2300-4300rpm
16.499 triệu – triệu -triệu

mercedes-benz-clsMercedes-Benz CLS

400

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 333Hp/5250-6000rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1600-4000rpm
4.589 triệu 5.759 triệu 1.170 triệu

500 4Matic

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 4.7L
Công suất cực đại: 402Hp/5000rpm
Mô men xoắn cực đại:600Nm/1600-4750rpm
5.089 triệu 6.619 triệu 1.530 triệu

Mercedes-Benz-SLMercedes-Benz SL

400 2Look Động cơ: V6
Công suất cực đại:333Hp/5250-6000rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1600-4000rpm
Đang cập nhật – triệu -triệu

mercedes-benz-slkMercedes-Benz SLK

300 Động cơ: V6
Công suất cực đại:241Hp/6500rpm
Mô men xoắn cực đại:370Nm/3500-5250rpm
2.729 triệu – triệu – triệu

mercedes-benz-vMercedes-Benz V

220 CDI

Avantqardc 7 AT

Động cơ: I4/ Dung tích 2.2L
Công suất cực đại:163Hp/3800rpm
Mô men xoắn cực đại:380Nm/1400-2400rpm
2.569 triệu 2.569 triệu 0 triệu

Mercedes-Benz-GLSMercedes-Benz GLS

350 4Matic

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại:258Hp/3600rpm
Mô men xoắn cực đại:620Nm/1600-2400rpm
3.899 triệu 4.029 triệu 130 triệu

400 4Matic

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 3.0L
Công suất cực đại: 333Hp/5500rpm
Mô men xoắn cực đại:480Nm/1400-4000rpm
4.279 triệu 4.399 triệu 120 triệu

500 4Matic

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 4.6L
Công suất cực đại: 425Hp/5250rpm
Mô men xoắn cực đại:700Nm/1800-3500rpm
6.029 triệu 7.829 triệu 1.801 triệu

63 AMG 4Matic

7 AT

Động cơ: V6/ Dung tích 5.5L
Công suất cực đại: 387Hp/6000rpm
Mô men xoắn cực đại:760Nm/2000-5000rpm
8.429 triệu 11.949 triệu 3.520 triệu

Bảng giá xe Mercedes, Giá xe ô tô Mercedes
Bảng giá xe Mercedes, Giá xe ô tô Mercedes
Bảng giá xe Mercedes, Giá xe ô tô Mercedes

Phim cách nhiệt nhà kính Hàn Quốc
PHIM CÁCH NHIỆT CHO NHÀ KÍNH
CHIA SẺ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here